top of page
ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ (4).png

ร่วมบุญรับเสื้อ เพื่อสร้างสวนรศนา

ตัวละ 120.-

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ!!

Home: Welcome
สวนธรรมรศนา

“ การเกิดทุกคราว เป็นทุกข์ร่ำไป ”

พระสมุห์ชัยรัช  อคฺคธมฺโม  

สวนรศนา ยินดีต้อนรั

ณ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เป็นสถานปฏิบัติธรรม ก่อตั้งโดย พระสมุห์ชัยรัช อคฺคธมโม สำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้มาไหว้พระ สวดมนต์ นั่งสมาธิ เดินจงกรม บำเพ็ญจิตภาวนา ฟังพระธรรมเทศนา เพื่อพัฒนาจิตใจให้เกิด สติ สมาธิ ปัญญา รู้เห็นตามความเป็นจริงตามธรรมที่พระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ และสืบต่อกันมา ซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงที่ทุกๆคน ต้องรู้และยอมรับ เพื่อความไม่ประมาทในการดำรงชีวิต โดยฝึกตามแนวสติปัฏฐาน ๔

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

สวนธรรมรศนา
Home: About

ณ.แดนดินถิ่นนี้ที่ร่มรื่น
ยลแสงทองส่องน้ำเป็นประกาย
จะลืมความวุ่นวายทั้งหลายแหล่
ทิ้งมลพิษโรคร้ายภัยทั้งปวง

แว่วเสียงคลื่นซัดหาดไม่ขาดสาย
เย็นพระพายพัดผ่านสำราญทรวง
ที่จอแจทั่วไปในเมืองหลวง
จงตัดห่วงทุกอย่างให้ห่างใจ

"คุณแม่รศนา ฟอร์ตี้"

"ที่บ้านฟอร์ตี้ชายทะเลคลองวาฬ"

อัพเดพกิจกรรม

ทุกท่านสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมปัจจุบันได้ที่นี่

179730.jpg

ร่วมบุญรับเสื้อ เพื่อสร้างสวนรศนา

ตัวละ 120.-

มีบริการจัดส่งทั่วประเทศ!!

Size1

ชมบรรยากาศงานทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้าง สวนรศนา

ณ สวนธรรมรศนา

บ้านดอนทราย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 น.

IMG_0735.JPG
ก่อสร้างสวนธรรมรศนา

โครงการก่อสร้างสวน "รศนา"

"กำลังเปิดรับบริจาค"

ณ สถานที่แห่งนี้ จะก่อสร้างสวนธรรม "รศนา" เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้มาบำเพ็ญจิตภาวนาไหว้พระ สวดมนต์  นั่งสมาธิ ฟังธรรม พัฒนาภูมิจิตภูมิธรรม ดำรงสติมั่นในพระรัตนตรัย ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท เพื่อความเจริญทั้งทางโลก ทางธรรม และความมั่นคงในการดำรงชีวิต

Home: Events
Home: Give
IMG_8833.JPG

 โครงการร่วมสร้างสวนรศนา  

  เชิญร่วมบุญสร้างถาวรวัตถุ(ออนไลน์)  

Home: Photo

กิจกรรมหลัก

ภาพความคืบหน้าการก่อสร้าง
"สวนรศนา"

สวนธรรมรศนา
สวนธรรมรศนา
สวนธรรมรศนา
สวนธรรมรศนา
สวนธรรมรศนา
ภาพคความคืบหน้าการก่อสร้าง

รายชื่อผู้ร่วมบุญสร้างสวนธรรมรศนา

คุณพงศ์ทิพย์  ฟอร์ตี้  100,000 บาท

bottom of page