ภาพบรรยากาศงาน

 
IMG_0542.JPG

สวดมนต์ทำวัตรเย็น

วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สวนธรรมรศนา

------------------------------------------------

สวดมนต์ทำวัตรเย็น 
วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
 
 
IMG_0735.JPG

ทอดผ้าป่าสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

-------------------------------------

ทอดผ้าป่าสามัคคี 
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
 
DSC05348.JPG

สวดมนต์ข้ามปี
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๔
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔
 
LINE_ALBUM_1212022_220113_27.jpg

ปลูกต้นบริเวณ
สวนธรรมรศนา

วันพุธ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

ปลูกต้นบริเวณสวนธรรมรศนา
วันพุธ ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕