top of page

ภาพบรรยากาศงาน

Events: Headliner
IMG_0542.JPG

สวดมนต์ทำวัตรเย็น

วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ สวนธรรมรศนา

------------------------------------------------

สวดมนต์ทำวัตรเย็น 
วันเสาร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๔
Events: Events List
ทำวัตรเย็น 4 ธันวาคม
IMG_0735.JPG

ทอดผ้าป่าสามัคคี

วันอาทิตย์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔

-------------------------------------

ทอดผ้าป่าสามัคคี 
วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๔
ทอดผ้าป่าสามัคคี
DSC05348.JPG

สวดมนต์ข้ามปี
๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

สวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๔
วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔